clear expenses

  1. Verb masrafları temizlemek
hiç masrafsız
hiç masraf sız
yaptığı masrafları ödememek Verb