clear slums

  1. Verb kenar mahalleleri ıslah etmek