clear sth

  1. Verb bir şey açığa çıkarmak
bir şey hakkında emin olmak Verb
bir şeyden kurtulmak Verb
bir şeyden kurtulmak Verb
bir şeyden uzak kalmak Verb
birinin anısını zihninde taze tutmak Verb