come after someone

  1. Verb birinin peşine düşmek
  2. Verb birini yakalamaya çalışmak
  3. Verb birini bulmaya çalışmak