come of age

  1. Verb erişkinliğe ulaşmak
  2. Verb erişkinlik yaşına gelmek
  3. Verb yetişkin olmak
  4. Verb çağ atlamak
  5. Verb ileri düzeye ulaşmak
  6. Verb başarıya ulaşmak
reşit olmak Verb
oy kullanma yaşına gelmek Verb