commercial cost

  1. ticari giderler
  2. Noun üretim ve piyasa maliyetlerinden ayrı olarak bir ticareti icrada idare giderleri
  3. genel giderler
  4. reklam ve ilan masrafları gibi giderler