common people

  1. Noun avam, halk, asil veya aristokrat sınıfından olmayan kimse.