confinement

  1. Noun, Criminal Law hapis
  2. Noun kapatma, hapsetme, sınırlandırma, tahdit/tahsis etme, hasretme.
  3. Noun kapanma, kapanış, hastalanıp evde kalma.
  4. Noun mahpusluk.
  5. Noun loğusalık.
  6. Noun, Military göz hapsi, duruşmadan önceki tutukluluk.
bir doğumda yardım etmek Verb
hücre hapsinde olmak Verb
ağır hapis
doğum masrafları Noun
doğum yardımı
hapsetmek Verb
hücre hapsi
tek başına hapis
hücre hapsi.
sıkı gözetim altında
akıl hastanesine kapatılma
karargâhta hapis
karargâhta hapis