construction

 1. Noun, Zoning Law yapılaşma
 2. Noun yapım, inşa.
  under construction: yapılmakta, inşa halinde.
  There are 2 new hotels here under construction.
 3. Noun yapı, yapılış, inşa tarzı.
  The construction of this building is fireproof. A building of ingenious construction.
 4. Noun inşaat, bina/yol vb. yapımı.
  a construction firm: inşaat firması.
  He works in the construction industry.
 5. Noun kurgu, çatkı, bina, montaj.
 6. Noun, Grammar (a) kuruluş: sözdizimsel kurallar uyarınca sözcüklerin tümce içinde anlam ve işlevleri bakımından dizilişi,
  (b) sözcük veya biçimbirim dizisi, (c) tümce yapılışı/kuruluşu.
  A good dictionary should give the meanings of words and examples of the constructions they are used in.
 7. Noun yorum(lama), tefsir, anlam, manâ.
  to put a wrong construction on something: bir şeyi yanlış yorumlamak/yanlış anlam vermek.
 8. Noun, Geometry çizim.
İnşaat (NACE kodu: F) Noun, Trades-Professions
Köprüler ve tünellerin inşaatı (NACE kodu: 42.13) Noun, Trades-Professions
Bina inşaatı (NACE kodu: 41) Noun, Trades-Professions
Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.99) Noun, Trades-Professions
Demir yolları ve metroların inşaatı (NACE kodu: 42.12) Noun, Trades-Professions
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (NACE kodu: 41.2) Noun, Trades-Professions
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (NACE kodu: 41.20) Noun, Trades-Professions
Kara yolları ve otoyolların inşaatı (NACE kodu: 42.11) Noun, Trades-Professions
Kara ve demir yollarının inşaatı (NACE kodu: 42.1) Noun, Trades-Professions
Hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.2) Noun, Trades-Professions
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.22) Noun, Trades-Professions
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.21) Noun, Trades-Professions
Su projeleri inşaatı (NACE kodu: 42.91) Noun, Trades-Professions
Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri (NACE kodu: 43.2) Noun, Trades-Professions
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.32) Noun, Trades-Professions
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.61) Noun, Trades-Professions
Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı (NACE kodu: 28.92) Noun, Trades-Professions
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.62) Noun, Trades-Professions
Diğer inşaat tesisatı (NACE kodu: 43.29) Noun, Trades-Professions
Diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.9) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.99) Noun, Trades-Professions
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.32) Noun, Trades-Professions
Özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43) Noun, Trades-Professions
Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.63) Noun, Trades-Professions
Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti (NACE kodu: 46.73) Noun, Trades-Professions
sağlam inşaat olmak Verb
henüz inşaat halinde olmak Verb
bina inşaatı
inşaat halindeki bina
inşaat halinde bina
tefsir (yorum) kuralları Noun
sermaye yapısı
ticari inşaat faaliyeti
beton yapı
inşaat alanında süren durgunluk
inşaatın maliyeti
bir vasiyetnamenin yorumu için yetkili kılınan mahkeme
yapım hatası Noun
kanunun ruhuna uygun tefsir
geniş yorum
fabrika inşası Noun
fabrika inşaatı
kusurlu inşaat
yapılmakta olan yatırımlar Noun
inşaatçılık
bayındırlık işleri Noun
(patent kanunu) yapı işleri Noun
esnek inşaat
yanlış yorum
doğru gibi görünen bir muhakeme
karayolu inşaatı
ev yapımı
ev inşaatı
inşa halindeki ev
konut yapımı
konut inşaatı
inşaatın ancak yarısı bitmiş durumda
inşaat halinde
sanayii inşaatı
sanayi inşaatı
(bilanço) inşa halindeki tesisat
izafe etmek Verb
yargıcın yorumu
hukuki yorum
hâkimin tefsiri
ruhsatlı inşaat
ruhsatlı inşaat
lafzi tefsir
ucuz konut inşaatı
yorum meselesi
inşaat tarzı
modern yapı
(Br) otoyol inşaatı
gemi inşaatı
yeni inşaat
standart dışı yapı (yangın sigortası yönünden bir binanın herhangi bir bölümünün asgari yapı ölçülerine
uymadığını tanımlayan terim
yeni işhanı inşaatı
inşaat süresi
fabrika inşaat giderleri Noun
inşaat halindeki tesis
kamu inşaatı
konut inşaatı
ikametgâh inşaatı
(US) mesken inşaatı
yol inşaatı
yol yapımı
yorum kuralları Noun
seri imalat
kabuk inşaat, ince eğri yüzeyler şeklinde betonarme inşaatı.
gemi inşaatı
çelik konstrüksiyon
kanunun tamamıyla lafzına sadık kalınmak suretiyle yapılan yorum
inşaat cinsi
dingil takımı
kaçak inşaat
gemi inşaatı
inşaat hesabı
yapı faaliyeti
inşaat faaliyeti
inşaat sanayii (pazarlık) ücret sözleşmesi
inşaat alanı Noun, Construction
sigortalıyı mutat inşaat işlerinden vaki olacak zarara karşı koruyan iş sigortası kuvertürü
inşaat müteahhidi teminatı
şantiye (inşaat işçilerinin kaldığı yer
malzeme arabası Noun
yapı kimyasalları Noun, Chemistry
inşaat nizamnamesi
inşaat şirketi
inşaat sözleşmesi
inşaat sözleşmesinin imzalanması için bir firmayı seçme
konstrüksiyon koordinatörü Noun, Cinema
inşaat maliyet endeksi
inşaat masrafları Noun
inşaat şubesi Noun
inşaat bölümü
inşaattan elde edilen kazanç
inşaat sanayiinde işçi çalıştırma
inşaat sanayiinde çalışma
inşaat mühendisi
inşaat mühendisliği
inşaat teçhizatı
iş makinesi Noun, Construction
inşaat sanayiinde çalışan yönetici
inşaat finansmanı
inşaatçı
inşaat sektörü Noun, Construction
inşaat sanayii
yapı sanayii
inşaat işi
yapı kredisi
inşaat ikrazı
inşaat makinesi
inşaat piyasası
yapı malzemesi
inşaat malzemeleri Noun, Construction
inşaat malzemesi Noun, Construction
inşaat ipoteği
bir binanın yapımı
bir binanın inşası Noun
bir sözleşmenin düzenlenmesi Noun
bir geminin yapımı
bir geminin inşaatı
bir vasiyetnamenin düzenlenmesi Noun
evrakların düzenlenmesi
renkli karton Noun
inşaat işçisi ücreti
inşaat işçilerine ödenen ücret
yapı ruhsatı Noun, Construction
inşaat ruhsatı Noun, Construction
inşaatlarda kullanılan iş makinaları ve ekipmanları Noun
inşaat fiyatları Noun
inşaat programı
inşaat programı
inşaat projesi
iş programı Noun, Construction
inşaat projesi
inşaat sektörü Noun, Construction
inşaat kutusu
şantiye Construction
inşaat sektörü harcaması
inşaat işçileri grevi
şantiye şefi Noun, Construction
inşaat malzemeleri Noun, Construction
inşaat malzemesi Noun, Construction
inşaat ihalesi
inşaat süresi
inşaat sendikası Noun
inşaat hacmi
inşaat işçilerine ödenen ücret
inşaat işçisi ücreti
inşaat işçisi ücretleri Noun
inşaat işçisi
inşaat işi
iş makinası Noun
iş makinesi Noun, Construction
en çok inşaat yapılan mevsim
liman tesisatı
inşaatçılık
inşaat alanı Noun, Construction