construction

 1. İsim, İmar Hukuku yapılaşma
 2. İsim yapım, inşa.
  under construction: yapılmakta, inşa halinde.
  There are 2 new hotels here under construction.
 3. İsim yapı, yapılış, inşa tarzı.
  The construction of this building is fireproof. A building of ingenious construction.
 4. İsim inşaat, bina/yol vb. yapımı.
  a construction firm: inşaat firması.
  He works in the construction industry.
 5. İsim kurgu, çatkı, bina, montaj.
 6. İsim, Gramer (a) kuruluş: sözdizimsel kurallar uyarınca sözcüklerin tümce içinde anlam ve işlevleri bakımından dizilişi,
  (b) sözcük veya biçimbirim dizisi, (c) tümce yapılışı/kuruluşu.
  A good dictionary should give the meanings of words and examples of the constructions they are used in.
 7. İsim yorum(lama), tefsir, anlam, manâ.
  to put a wrong construction on something: bir şeyi yanlış yorumlamak/yanlış anlam vermek.
 8. İsim, Geometri çizim.
İnşaat (NACE kodu: F) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Köprüler ve tünellerin inşaatı (NACE kodu: 42.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bina inşaatı (NACE kodu: 41) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı (NACE kodu: 42.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Demir yolları ve metroların inşaatı (NACE kodu: 42.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (NACE kodu: 41.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (NACE kodu: 41.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kara yolları ve otoyolların inşaatı (NACE kodu: 42.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kara ve demir yollarının inşaatı (NACE kodu: 42.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı (NACE kodu: 42.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Su projeleri inşaatı (NACE kodu: 42.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri (NACE kodu: 43.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 23.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.61) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı (NACE kodu: 28.92) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.62) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer inşaat tesisatı (NACE kodu: 43.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43.99) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.32) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Özel inşaat faaliyetleri (NACE kodu: 43) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.63) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti (NACE kodu: 46.73) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sağlam inşaat olmak Fiil
henüz inşaat halinde olmak Fiil
bina inşaatı
inşaat halindeki bina
inşaat halinde bina
tefsir (yorum) kuralları İsim
sermaye yapısı
ticari inşaat faaliyeti
beton yapı
inşaat alanında süren durgunluk
inşaatın maliyeti
bir vasiyetnamenin yorumu için yetkili kılınan mahkeme
yapım hatası İsim
kanunun ruhuna uygun tefsir
geniş yorum
fabrika inşası İsim
fabrika inşaatı
kusurlu inşaat
yapılmakta olan yatırımlar İsim
inşaatçılık
bayındırlık işleri İsim
(patent kanunu) yapı işleri İsim
esnek inşaat
yanlış yorum
doğru gibi görünen bir muhakeme
karayolu inşaatı
ev yapımı
ev inşaatı
inşa halindeki ev
konut yapımı
konut inşaatı
inşaatın ancak yarısı bitmiş durumda
inşaat halinde
sanayii inşaatı
sanayi inşaatı
(bilanço) inşa halindeki tesisat
izafe etmek Fiil
yargıcın yorumu
hukuki yorum
hâkimin tefsiri
ruhsatlı inşaat
ruhsatlı inşaat
lafzi tefsir
ucuz konut inşaatı
yorum meselesi
inşaat tarzı
modern yapı
(Br) otoyol inşaatı
gemi inşaatı
yeni inşaat
standart dışı yapı (yangın sigortası yönünden bir binanın herhangi bir bölümünün asgari yapı ölçülerine
uymadığını tanımlayan terim
yeni işhanı inşaatı
inşaat süresi
fabrika inşaat giderleri İsim
inşaat halindeki tesis
kamu inşaatı
konut inşaatı
ikametgâh inşaatı
(US) mesken inşaatı
yol inşaatı
yol yapımı
yorum kuralları İsim
seri imalat
kabuk inşaat, ince eğri yüzeyler şeklinde betonarme inşaatı.
gemi inşaatı
çelik konstrüksiyon
kanunun tamamıyla lafzına sadık kalınmak suretiyle yapılan yorum
inşaat cinsi
dingil takımı
kaçak inşaat
gemi inşaatı
inşaat hesabı
yapı faaliyeti
inşaat faaliyeti
inşaat sanayii (pazarlık) ücret sözleşmesi
inşaat alanı İsim, İnşaat
sigortalıyı mutat inşaat işlerinden vaki olacak zarara karşı koruyan iş sigortası kuvertürü
inşaat müteahhidi teminatı
şantiye (inşaat işçilerinin kaldığı yer
malzeme arabası İsim
yapı kimyasalları İsim, Kimya
inşaat nizamnamesi
inşaat şirketi
inşaat sözleşmesi
inşaat sözleşmesinin imzalanması için bir firmayı seçme
konstrüksiyon koordinatörü İsim, Sinema
inşaat maliyet endeksi
inşaat masrafları İsim
inşaat şubesi İsim
inşaat bölümü
inşaattan elde edilen kazanç
inşaat sanayiinde işçi çalıştırma
inşaat sanayiinde çalışma
inşaat mühendisi
inşaat mühendisliği
inşaat teçhizatı
iş makinesi İsim, İnşaat
inşaat sanayiinde çalışan yönetici
inşaat finansmanı
inşaatçı
inşaat sektörü İsim, İnşaat
inşaat sanayii
yapı sanayii
inşaat işi
yapı kredisi
inşaat ikrazı
inşaat makinesi
inşaat piyasası
yapı malzemesi
inşaat malzemeleri İsim, İnşaat
inşaat malzemesi İsim, İnşaat
inşaat ipoteği
bir binanın yapımı
bir binanın inşası İsim
bir sözleşmenin düzenlenmesi İsim
bir geminin yapımı
bir geminin inşaatı
bir vasiyetnamenin düzenlenmesi İsim
evrakların düzenlenmesi
renkli karton İsim
inşaat işçisi ücreti
inşaat işçilerine ödenen ücret
yapı ruhsatı İsim, İnşaat
inşaat ruhsatı İsim, İnşaat
inşaatlarda kullanılan iş makinaları ve ekipmanları İsim
inşaat fiyatları İsim
inşaat programı
inşaat programı
inşaat projesi
iş programı İsim, İnşaat
inşaat projesi
inşaat sektörü İsim, İnşaat
inşaat kutusu
şantiye İnşaat
inşaat sektörü harcaması
inşaat işçileri grevi
şantiye şefi İsim, İnşaat
inşaat malzemeleri İsim, İnşaat
inşaat malzemesi İsim, İnşaat
inşaat ihalesi
inşaat süresi
inşaat sendikası İsim
inşaat hacmi
inşaat işçilerine ödenen ücret
inşaat işçisi ücreti
inşaat işçisi ücretleri İsim
inşaat işçisi
inşaat işi
iş makinası İsim
iş makinesi İsim, İnşaat
en çok inşaat yapılan mevsim
liman tesisatı
inşaatçılık
inşaat alanı İsim, İnşaat