contribution

  1. Noun bağış, yardım, iane, muavenet, katkı(da bulunma), iştirak.
    I give a small contribution to the children's
    foundation each month.
  2. Noun (gazete, dergi vb. ne verilen) yazı, makale, hikâye, vb.
  3. Noun (sigortacılıkta) ödentinin/tazminatın sigorta eden şirketler arasında bölüşülmesi.
katkısı oranında sorumlu olmak Verb
çalışan katkı payı Noun, Insurance
işveren katkı payı Noun, Insurance
katılımcı katkı payı Noun, Insurance
kendine düşen payı ödemek Verb
kendine düşen payı ödemek Verb
payını ödemek Verb
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri (NACE kodu: 84.13) Noun, Trades-Professions
devlet katkı payı Noun, Insurance
katkı değerlendirmek Verb
katkıyı değerlendirmek Verb
avarya payı
avaryaya iştirak
seçim kampanyası teberrusu
sermaye iştiraki
nakit veya başka bir servetle sermayeye katılma
sermayeye katılma
bir hayır müessesesine yapılan yardım
yardımseverlik katkısı
zorunlu iştirak
zorunlu aidat
zorunlu katkı
sosyal sigorta aidatı
seçim kampanyası teberrusu
işçinin sosyal sigortalara ödediği pay
sosyal sigorta primi işçi payı
sosyal sigortalara ödenen işveren payı
sosyal sigorta iş veren payi
işverenin sigorta payı
sosyal sigorta işveren payı
işçinin sosyal sigortalara ödediği pay
(AT) finansman hissesi
götürü sosyal sigorta primi
(sendika) mücadele fonu aidatı
müşterek avarya deklare edildiğinde konsinye mal alanın gemi sahibine ödediği para tutarı
kademeli aidat
hastalık sigorta primi
vergi koymak Verb
ilk yatırılan para
bir memleketi vergiye bağlamak Verb
vergi toplamak Verb
katkıda bulunmak Verb
üyelik aidatı
asgari iştirak
para yardımı
paraca katılma payı
(Br) sosyal sigortalar
üretim artışındakı katkı
sosyal sigortaya işveren payını ödemek Verb
emeklilik fonu payı
dergi için yazılan yazı
dergiye yazılan yazı
siyasal iştirak
belli bir oran üzerine katılım
eşit katkı
brüt kazanç
belli bir oran üzere katılım
vergi salmak Verb
(US) sosyal sigortalar primi
(US) sosyal sigorta aidatı
özel katkı
(Br) özel sanayi vergisi
büyük çapta katkı
önemli katkı
emeklilik sigortası primi
emekli sandığı primi
vergiden düşülebilecek para yardımı
gönüllü bağış
işsizlik sigortası aidatı
sendika aidatı
isteyerek yapılan para yardımı
katkı yaklaşımı (planlama ve karar almada maliyet davranışının önemi üzerinde durmak amacıyla sabit maliyetlerle
değişken maliyetleri ayrı ayrı göster
bağış kutusu
(Br) sosyal sigortalar kartı
işverenden sendika aidatı kesilmesi
(US) üye aidatı
yoksullara yardım
nakit yardım
aynî katkı Noun
aynî yardım Noun
katılma payı (satış fiyatı ile değişken maliyet arasındaki fark
aidat dönemi
(hayat sigortası) iştirak planı
eşit katkı
katılma payı
(sosyal sigorta) mahsup edilebilir aidat süresi
aidatın geri ödenmesi
(sigorta kanunu) iştirak hakları Noun
aidat skalası
aidat cetveli
bir dergiye yazı yazma
gazeteye yazı yazma
sermayeye katkıda bulunma
hayırseverlik yardımı
masraflara katılma
yatırım esaslı emeklilik planı
yatırım esaslı emeklilik planı
(US) sosyal sigortaya şahsen kendisinin prim yatırması