cost allocation

  1. maliyet dağıtımı (maliyet ve giderlerin tali hesaplara dağıtılması
maliyet dağıtım tablosu Noun