cost of production

  1. Noun üretim maliyetleri
  2. üretim maliyeti
  3. imalat maliyeti
  4. üretimin maliyeti
üretim maliyetleri arasındaki fark
üretim giderlerinde kısıntı