cost something

  1. Verb birşeye mal olmak
  2. Verb birşey tutmak
  3. Verb fiyatı birşey olmak
  4. Verb ederi birşey olmak
bir şeyin bedelini birinin maaşından kesmek Verb