cramp one's progress

  1. Verb birinin ilerlemesini engellemek