cycle

 1. dönem, devre.
  cycle of erosion
  coğr. aşınım dönemi.
  the four stages in the life cycle
  of the butterfly.
  to come full cycle: dönemi tamamlamak, başlangıç noktasına dönmek.
 2. (a) çevrim.
  a gasoline engine cycle. (b) devir.
  a cycle of alternating current.
 3. çağ.
 4. (edebiyatta) belirli bir olay veya kahraman etrafında yazılmış şiir, destan, dram vb. topluluğu .
  the Charlemagne cycle.
 5. bisiklet, motosiklet, 3 tekerlekli bisiklet.
 6. Information Technology dönüş: sürekli olarak yinelenen belli bir işlem dizisi, özellikle bu dizinin bir kez yinelenme süresi.

  cycle time: dönüş süresi.
  cycle shift: dönüşlü kaydırma.
 7. dönme, dönüş.
  The earth completes its cycle around the sun in one year.
 8. Astronomy yörünge, gök cisminin çizdiği yol.
 9. bisklet sürmek, bisikletle gitmek.
 10. dönmek, dolaşmak, devretmek.
 11. bir dönemden geçmek, çevrimsel olarak vaki olmak, aynı şekilde yinelenmek.
Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) (NACE kodu: 28.11) Noun, Trades-Professions
muhasebe çevrimi
muhasebe devri
muhasebe çevrimi (işlemlerin defterlere geçirilmesi , mizanın ve ayarlama kayıtlarının yapılması , hesapların
kapatılması , finansal tabloların çıkarı
muhasebe döngüsü
muhasebe devri
ekonomik dalgalanmalar: anamalcı düzende ekonomik yaşamın büyüme ve bunalım dönemlerinin birbirini izlemesi. Noun
satış temsilcisinin belirli bir müşteriyi iki kez ziyareti arasında geçen süre
ziyaret devresi
karbon çevrimi: yıldızların iç yapısında 4 hidrojen atomunu 1 helyum atomuna çevirerek büyük enerji açığa
çıkaran termonükleer dönüşüm. Karbon ve nitrojen katalizör rolü oynar.
Noun
karbon devri daimi: canlı varlıklarda CO2'nin fotosentezle organik besinlere dönüşümü ve sonra
solunum ve protoplazma çürümesiyle tekrar açığa çıkması süreci.
Noun
karbon döngüsü Noun, Environment-Ecology
karbon çevrimi: yıldızların iç yapısında 4 hidrojen atomunu 1 helyum atomuna çevirerek büyük enerji açığa
çıkaran termonükleer dönüşüm. Karbon ve nitrojen katalizör rolü oynar.
Noun
karbon devri daimi: canlı varlıklarda CO2'nin fotosentezle organik besinlere dönüşümü ve sonra
solunum ve protoplazma çürümesiyle tekrar açığa çıkması süreci.
Noun
nakit dönüşümü
konjonktür dalgası Noun
geri giden konjonktür
ekonomik devre
iktisadi döngü
beklentiler parametresi
beklenti parametresi
besi-çevrim: bir çevrede canlıların yaşamını sürdürmeye yetişebilen beslenme zincirleri dizisi.
geliş
ayrılış gibi bir müşteri ya da konuğun izlediği hareket etme biçimi
konaklama
cehennemi döngü
ara çevrim
stok döngüsü Noun, Economics
yatırım devresi
yaşam evresi: bir canlının yaşamı boyunca geçirdiği sürekli değişiklikler. Noun, Biology
yaşam hikâyesi. Noun
bir ferdin/toplumun ömür boyunca geçirdiği safhalar. Noun
yaşam döngüsü Noun, Environment-Ecology
konjonktür eğrisinin en düşük noktası Noun
menkul değerlerde fiyatların yükselmesinden sonra düşmesi
Ay-dönemi: yeni Ay'ın (hilâlin) görüldüğü an ile tekrar aynı günde aynı biçimde görüldüğü an arasındaki 19 yıllık süre. Noun
motosiklet
azot çevrimi: Havadaki azotun ve topraktaki azotlu bileşimlerin bitkiler tarafından besin haline çevirilmesi
ve besin ve bitkilerin çürüyerek havaya azot vermelerinden oluşan kimyasal olaylar dizisi.
Noun
azot döngüsü Noun, Environment-Ecology
değersiz evre
kösnüme çevrimi: memelilerde bir çiftleşme döneminden öbürüne kadar cinsel ve diğer organlardaki fizyolojik değişimler.
faaliyet devri
faaliyet dönemi (bir işletmenin hammadde satın alıp , bunları işleyerek mamul duruma getirmesi ve satması
evrelerinden oluşan faaliyet zinciri
faaliyet çevrimi
deneme üretimi ve tam üretim aşamaları Noun
prototip ürün
ürün geliştirmesi evresi
model yapımı
yeni bir ürünün doğuşuna giden olaylar zinciri
ürün yaşam dönemi (ürünün geçmişteki aşamaları ; geliştirme , piyasaya sunuş , büyüme , olgunluk ve düşüş
üretim dönemi
onarım işlemi Noun
motosiklete binmek Verb
şarkılar dizisi: aynı şair ve bestekârın aynı konuyu işleyen şarkıları.
(Br) konjonktür dalgası Noun
fasit daire Noun
kısır döngü Noun
para dalgalanmalarının etkisini azaltıcı hükümet önlemleri Noun
seçim turu
aylık hesap dökümü
müşteriye hesap durumunu bildirmede yardımcı olmak amacıyla alfabetik dökümleri belli günlere ayırarak
bu işi ayın belirli günü yapmak
Verb
küçük araba
konjonktür bisiklet tüccarı
bisiklet deposu Noun
konjonktüre bağlanma
bisiklet sigortası Noun
bisiklet yolu
hem alacaklı hem de borçlu muamelelerinin faturalama için biriktirildiği sene
bisiklet binicisi
dönüş çalma Information Technology
dönüş süresi Information Technology
bisiklet yolu
bisiklet ticareti
konjonktür dalgası ayarlaması
konjonktür analizi
konjonktür değişiklikleri Noun
konjonktür etüdü
kapalı çevrimli denetim sistemi Information Technology
dört zamanlı motor
bir bireyin herhangi bir dönem içindeki harcamalarının beklediği zenginlikle orantılı olduğu kuramı
yaşam süresi kuramı
dört zamanlı motor
ürün devreleri teorisi
iki zamanlı motor
Yaşam Döngüsü Analizi Noun
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Noun