demount

  1. Transitive Verb sökmek, dağıtmak, parçalarına ayırmak, demonte etmek.
  2. Transitive Verb yerinden çıkarmak.