dissertation

  1. Noun tez, doktora tezi, travay, risale.
  2. Noun söylev, nutuk, (belirli bir konuda) konuşma, mübahase, makale, deneme.
bir tezi onaylamak Verb
kompozisyon yazmak Verb
bir konu üzerinde nutuk çekmek Verb