double accident benefit (indemnity)

  1. Noun (Br) US kaza ile ölüm halinde çifte tazminat sigortası