drink oneself to death

  1. Verb aşırı içkiyle kendini öldürmek