ego trip

  1. Noun öz-kandırım: kendi gururunu tatmin için yapılan eylem/girişim.
    Her charitable activity was one long ego trip.
öz-kandırmak: kendi gururunu tatmin etmek, gururunu okşayacak işlere girişmek. Intransitive Verb