employee and his people

  1. Noun işveren ve adamları