entertain

 1. Verb, Law yargı açısından değerlendirmek
 2. Transitive Verb eğlendirmek, ağırlamak, ikram etmek, avutmak, oyalamak, meşgul etmek.
  She entertained ten people at
  dinner. The circus entertained the children.
 3. Transitive Verb misafir etmek, misafirliğe kabul etmek.
  She entertains a great deal: Misafirleri hiç eksik olmaz.
 4. Transitive Verb hatırda tutmak, göz önünde bulundurmak.
  to entertain an idea.
 5. Transitive Verb gönlünde yaşatmak, (ümit vb.) beslemek.
  Even after failing twice, he still entertaind a hope of success.

  to entertain a grudge: kin beslemek.
 6. Transitive Verb kabul etmek, yerine getirmek, is'af etmek.
  entertain a motion: (başkan vb.) bir öneriyi kabul edip kurula sunmak.
biri için büyük saygı beslemek Verb
biri için şefkatli duygular beslemek Verb
mülahazaya almak Verb
bir teklifi dikkate almak Verb
bir teklifi iyi karşılamak Verb
teklifi dikkate almak Verb
risk taşımak Verb
bir riski üstlenmek Verb
bir risk taşımak Verb
birine tutulmak Verb
bir fikir beslemek Verb
bir teklifle ilgilenmek Verb
teklifle ilgilenmek Verb
iş temasları olmak Verb
hayırsever duygular beslemek Verb
misafir kabul etmek Verb
konuşmalarda bulunmak Verb
müşterileri ağırlamak Verb
müşteri ağırlamak Verb
dostlara akşam yemeği vermek Verb
hafta sonu misafir ağırlamak Verb
birine düşmanca duygular beslemek Verb
çok cömertçe ağırlamak Verb
eğlenmek Verb
biriyle ilişkide olmak Verb
biriyle ilişkilerde bulunmak Verb
kuşkuları olmak Verb
kuşku beslemek Verb