envelope moistener

  1. zarf zamkını ıslatan aygıt