exclusive right

  1. tekel hakkı
  2. münhasır hak
yegâne müzakere etme hakkı sahibi
münhasır mülkiyet hakkı