extension

 1. Noun uzatma
 2. Noun, Communication dahili numara
 3. Noun, Communication dahili telefon numarası
 4. uza(t)ma, uzanma, uzatılma, uzatılabilen.
  The extension of one's right hand is a sign of friendship.

  extension cord: uzatma kordonu.
  extension ladder: sürgülü/uzatılabilen merdiven.
 5. uzantı, çıkıntı, ek, ilâve.
  The new extension of the school building will have several classrooms and a gym.
 6. ek/munzam telefon.
 7. Commerce (senet vb. ödenmesi için) süre uzatımı, önel, mehil.
  He was granted an extension.
 8. Physics uzam, oylum, cismin boşlukta kapladığı yer.
 9. Anatomy (a) (kol, bacak vb.) uzatma, germe, (b) uzanış, gerilme, geriliş. (bkz: flexion ).
 10. Surgery kırık veya çıkık kemiğin yerine yerleştirilmesi.
 11. extent ile ayni anlama gelir. kaplam, kapsam, şümul. (bkz: intension ) (5).
 12. yaygın (eğitim): normal eğitim olanakları dışında geniş toplulukların yararlanması için düzenlenmiş (eğitim
  programı).
  extension courses: (üniversitelerde) yaygın eğitim kursları (gece kursları vb.).
 13. Mathematics genişleme, genişlev: verilen bir kümeyi altküme kabul eden küme.
cebirsel açılım.
temdit başvurusu
temdit başvurusu
kredi genişlemesi
temdit talebi Noun
süre uzatma talebi Noun
fabrika tevsii
sahra kademesi
vergi temdit harcı
mehil vermek Verb
var olan marka altında yeni bir ürünün piyasaya sunulması
(Br) otoyolu uzatma
(telefon) dahili hat
temdit süresi
fabrika tevsii
seçme mal çeşidini genişletme
uzatma protokolü
temdit protokolü
mehil olmak Verb
temdit talebinde bulunmak Verb
dahili telefon hattı
süre uzatımı Noun, Law
temdit Noun, Law
şehir genişlemesi
büyükler için üniversite kursu
iç hat Information Technology
temdit sözleşmesi
şube telefonu
dahili telefon
uzatma kordonu
uzatma kablosu Noun, Electricity
ileri kurs
talepte artış
uzar merdiven
çekilerek uzayan merdiven
uzatma hattı
(telefon) dahili hat
dahili hat Communication
uzatılmış polis nöbet saatleri Noun
bir sınırın genişletilmesi
bir çatışmanın yapılması
akreditifin temdidi
bir demiryolunun uzatılması
bir muvafakatte bulunma
bir siparişin temdidi
işin genişletilmesi
kapasiteyi genişletme
kapasite genişletme
taşıyıcı hatlara yeni ilave hatlar Noun
kredi verme
yargı dairesinin genişletilmesi Noun
kira sözleşmesi temdidi
iznin uzatılması
akreditif süresinin uzatılması
kredinin verilmesi Noun
senedin temdidi
pasaportun temdidi
ödeme vadesinin temdidi Noun
bir patent hakkının uzatılması
patent tekelinin temdidi Noun
kanuni zamanaşımı süresinin uzatılması
zamanın uzatılması
süre uzatımı Noun, Law
temdit Noun, Law
ek beyanname verme süresi Noun, Taxation-Customs
geçerlik süresinin uzatılması
geçerlilik süresinin uzatılması
vize temdidi
savaşın uzaması
çalışma saatlerinin uzatılması
ek parça
uzatma parçası Noun
tevsi planı
ilave oda
ilave hoparlör
(US) uzatılabilen masa
bir eve yapılan ek inşaat
çağrının otomatik olarak önceden ayarlanmış başka bir numaraya ya da sırasıyla başka numaralara aktarılma olanağı
bir dahili hat cevap vermediğinde çağrının, otomatik olarak, sırasıyla önceden ayarlanmış başka numaralara yönlendirilmesi
cebirsel boyut genişletme
cebirsel boyut genişlemesi
temdit ayarlamak Verb
bir hastaneye ilave bir pavyon yapmak Verb
hastaneye yeni pavyon eklemek Verb
hastaneye yeni pavyon eklemek Verb
ödeme vadesini erteletmiş olmak Verb
mehil almak Verb
ödeme için süreyi ertelemek Verb
ödeme için bir süreyi ertelemek Verb
süre temdidi istemek Verb
telefon yan bağlantısı
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations