1. İsim uzatma
 2. İsim, İletişim dahili numara
 3. İsim, İletişim dahili telefon numarası
 4. uza(t)ma, uzanma, uzatılma, uzatılabilen.
  The extension of one's right hand is a sign of friendship.

  extension cord: uzatma kordonu.
  extension ladder: sürgülü/uzatılabilen merdiven.
 5. uzantı, çıkıntı, ek, ilâve.
  The new extension of the school building will have several classrooms and a gym.
 6. ek/munzam telefon.
 7. Ticaret (senet vb. ödenmesi için) süre uzatımı, önel, mehil.
  He was granted an extension.
 8. Fizik uzam, oylum, cismin boşlukta kapladığı yer.
 9. Anatomi (a) (kol, bacak vb.) uzatma, germe, (b) uzanış, gerilme, geriliş. (bkz: flexion ).
 10. Cerrahi kırık veya çıkık kemiğin yerine yerleştirilmesi.
 11. extent ile ayni anlama gelir. kaplam, kapsam, şümul. (bkz: intension ) (5).
 12. yaygın (eğitim): normal eğitim olanakları dışında geniş toplulukların yararlanması için düzenlenmiş (eğitim
  programı).
  extension courses: (üniversitelerde) yaygın eğitim kursları (gece kursları vb.).
 13. Matematik genişleme, genişlev: verilen bir kümeyi altküme kabul eden küme.
cebirsel açılım.
temdit başvurusu
temdit başvurusu
kredi genişlemesi
temdit talebi İsim
süre uzatma talebi İsim
fabrika tevsii
sahra kademesi
vergi temdit harcı
mehil vermek Fiil
var olan marka altında yeni bir ürünün piyasaya sunulması
(Br) otoyolu uzatma
(telefon) dahili hat
temdit süresi
fabrika tevsii
seçme mal çeşidini genişletme
uzatma protokolü
temdit protokolü
mehil olmak Fiil
temdit talebinde bulunmak Fiil
dahili telefon hattı
süre uzatımı İsim, Hukuk
temdit İsim, Hukuk
şehir genişlemesi
büyükler için üniversite kursu
iç hat Bilgi Teknolojileri
temdit sözleşmesi
şube telefonu
dahili telefon
uzatma kordonu
uzatma kablosu İsim, Elektrik
ileri kurs
talepte artış
uzar merdiven
çekilerek uzayan merdiven
uzatma hattı
(telefon) dahili hat
dahili hat İletişim
uzatılmış polis nöbet saatleri İsim
bir sınırın genişletilmesi
bir çatışmanın yapılması
akreditifin temdidi
bir demiryolunun uzatılması
bir muvafakatte bulunma
bir siparişin temdidi
işin genişletilmesi
kapasiteyi genişletme
kapasite genişletme
taşıyıcı hatlara yeni ilave hatlar İsim
kredi verme
yargı dairesinin genişletilmesi İsim
kira sözleşmesi temdidi
iznin uzatılması
akreditif süresinin uzatılması
kredinin verilmesi İsim
senedin temdidi
pasaportun temdidi
ödeme vadesinin temdidi İsim
bir patent hakkının uzatılması
patent tekelinin temdidi İsim
kanuni zamanaşımı süresinin uzatılması
zamanın uzatılması
süre uzatımı İsim, Hukuk
temdit İsim, Hukuk
ek beyanname verme süresi İsim, Vergi ve Gümrük
geçerlik süresinin uzatılması
geçerlilik süresinin uzatılması
vize temdidi
savaşın uzaması
çalışma saatlerinin uzatılması
ek parça
uzatma parçası İsim
tevsi planı
ilave oda
ilave hoparlör
(US) uzatılabilen masa
bir eve yapılan ek inşaat
çağrının otomatik olarak önceden ayarlanmış başka bir numaraya ya da sırasıyla başka numaralara aktarılma olanağı
bir dahili hat cevap vermediğinde çağrının, otomatik olarak, sırasıyla önceden ayarlanmış başka numaralara yönlendirilmesi
cebirsel boyut genişletme
cebirsel boyut genişlemesi
temdit ayarlamak Fiil
bir hastaneye ilave bir pavyon yapmak Fiil
hastaneye yeni pavyon eklemek Fiil
hastaneye yeni pavyon eklemek Fiil
ödeme vadesini erteletmiş olmak Fiil
mehil almak Fiil
ödeme için süreyi ertelemek Fiil
ödeme için bir süreyi ertelemek Fiil
süre temdidi istemek Fiil
telefon yan bağlantısı
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri