failure prediction

  1. (önceden) arıza tahmini
  2. arıza tahmini