failure to comply with

  1. itaat etmeme
  2. uğramama
zaman sınırını aşma