flowage

  1. Noun akma, akış, cereyan, seyelân.
  2. Noun taşma, taşkın, su basması.
  3. Noun, Machines akma: bir madenin tedricen ve sürekli olarak şekil değiştirmesi/deforme olması.