1. İsim akma, akış, cereyan, seyelân.
  2. İsim taşma, taşkın, su basması.
  3. İsim, Makine akma: bir madenin tedricen ve sürekli olarak şekil değiştirmesi/deforme olması.