foment

  1. Transitive Verb kışkırtmak, tahrik etmek, körüklemek.
    to foment trouble.
  2. Transitive Verb (burkulan/şişen yeri vb.) sıcak su/kumaş ile ısıtmak, sıcak kompres yapmak. (bkz: poultice ).