gelirin tahakkuku anında vergi kesme usulü

  1. pay as you go system