ghostwrite

  1. Verb başkası adına (kitap, nutuk vb.) yazmak.