give someone the lie

  1. Verb yalanıninı çıkarmak