good grace

  1. iltifat
  2. lütuf
  3. elverişli koşullar
hoşlanmadığı bir şeyi memnuniyetsizliğini gizleyerek yapmak Verb
isteyerek, seve seve, memnuniyetle.
Do something with a good grace: hoşlanmadığı bir şeyi memnuniyetsizliğini
gizleyerek yapmak.
bir şeyi seve seve yapma