good manners

  1. görgü
  2. edep
  3. terbiye
görgüsüzlük
terbiye görmek Verb
bir kişiyi iyi davranışları bakımından tavsiye etmek Verb
kibar davranmaya titizlik göstermek Verb
görgü kurallarını ihlal suçu
görgü kurallarına aykırı hareket etmek Verb
görgü kurallarını ihlal suçu Noun
terbiye etmek Verb
yapma kibarlık