good title

  1. itiraz kabul etmez mülkiyet
  2. kanuni mülkiyet
pürüzsüz mülkiyet sahibi olmak Verb
üzerinde ipotek vb haklar tesis edilmemiş tapu kaydı
memnuniyet verici tapu sicili