grievous bodily injury

  1. Noun, Criminal Law ağır yaralanma
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz