grizzle

  1. kurşunî, külrengi, gri, kır (renkli).
  2. kır saç.
  3. kır/gri peruka.
  4. kırlaş(tır)mak, külrengi olmak/yapmak.
  5. sızıldanmak, mızıklanmak, şikâyet etmek, mırıldanmak, homurdanmak.