have facile pen

  1. Verb kolay yazmak
kolay yazmak Verb
işlek üslubu olmak Verb