have someone in the hip

  1. Verb birine hâkim olmak
  2. Verb birini zaptetmek