hold level

  1. (borsa) değerlerin aynı düzeyde kalması
yüksek mevkide olmak Verb
fiyat yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb
fiyatların yükselmesini düşük düzeyde tutmak Verb
elçiler düzey inde konuşmalar yapmak Verb
elçiler düzeyinde konuşmalar yapmak Verb