hold something against sb

  1. Verb birini bir şeyden dolayı muaheze etmek
  2. Verb ayıplamak
  3. Verb azarlamak