hot potato

  1. Noun tehlikeli/güç/nahoş iş, çetrefilli iş.
  2. Noun fırında pışmiş patates.
ihtilâflı/münazaalı/çekişmeli/tehlikeli konu.
The subject of abortion became a hot potato.