hybrid

 1. Noun, Botany melez
 2. Adjective, Biology melez (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. melez (hayvan/bitki).
 4. karışık, birleşik.
 5. Grammar karma (sözcük), ayrı iki dilden alınan sözcüklerle yapılan bileşik sözcük.

  starvation
  gibi. (

  starve
  : İngilizce,

  -ation
  Lâtince).
 6. karışım, farklı iki kaynaktan türeyen şey.
 7. farklı iki kültürün/törenin etkisi ile yetişmiş kimse/toplum.
(Br) karma kanun tasarısı
karma kurul
karma bilgisayar.
melez ara yüzey
melez monitör
yediveren (gül) (kokulu cinsi).
yediveren gülü (kokusuz cinsi).
melezgücü, melez gürlüğü: melez bitki ve hayvanların asıllarından çok daha fazla gelişmesi/gürleşmesi/kuvvetlenmesi.

heterotic: melezgücü+, melez gürlüğü+.
Noun
heterosis.