in progress

  1. ilerlemekte, yapılmakta, sürmekte, devam etmekte, gelişmekte.
    the work now in progress: şimdi
    yapılmakta olan iş.
    in progress of time: zamanla, gel zaman git zaman.
    the progress of events: olayların akışı/cereyanı/gelişmesi.
dikkat dinamit
Yapılmakta Olan İnşaat ve Onarımlar Noun, Accounting
yapılmakta olan inşaatlar Noun
işlenmekte olan suç Noun, Law
sahnede oyun oynanmakta
ilerleyememe
kısmen tamamlanmış taahhütler Noun
yarı üretilmiş ürünler Noun
yapılmakta olan iş
imalatı bitmemiş mallar Noun
tamamlanmakta olan iş
bilimin ilerlemesinde küçük bir katkısı olmak Verb
bir konuda kaydedilen ilerleme
uygarlıkta ilerleme
birşeyde gelişme kaydetmek Verb
birşeyde ilerleme kaydetmek Verb