industrial capital

  1. sınai sermaye
  2. sanayi sermayesi
  3. sanayii sermayesi