inflictions put upon the people

  1. Noun halkın sırtına yüklenen yükler