insightful

  1. Adjective kavrayışlı, vâkıf, anlayışlı, bir şeyin içyüzünü/esasını anlayan/kavrayan, ferasetli, nüfuzu nazar sahibi,
    derin görüşlü, derinlemesine inceleyen.
    an insightful new treatise.